Dirimselcilik ve Mekanik İşleyiş

Descartes, Matematik, Mekanik Açıklama ve Gayesellik

Kopernik – Kepler – Galile ve Kilisenin Gücünü Yitirmesi

Ortaçağ Hristiyan Düşüncesi ve Biyoloji

İslam Düşünürlerinde Evrim Fikri

İslam Düşüncesinde Bilim ve Biyoloji

Aristoteles’ten Sonra Biyoloji

Aristoteles ve Evrim

Platon ve Evrim

Atomcu Görüş ve Evrim

Eski Yunan Medeniyetinin İlk Filozofları ve Evrim

Tarihin Eski Dönemleri ve Evrim