Evrim Teorisi Felsefe ve Tanrı

Evrim Teorisinin Ortaya Konması

İKİNCİ BÖLÜM EVRİM TEORİSİ’NİN ORTAYA KONMASI BÖLÜM TANITIMI Daha önceki bölümde incelenen, ‘tasarım delili’, ‘mekanik veya gayesel işleyiş’ veya ‘türlerin ontolojik gerçekliği’ konuları hakkında yapılan bilimsel ve felsefi tartışmalar, Evrim Teorisi ortaya konduktan sonra...

Evrim Teorisinin Değerlendirilmesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM EVRİM TEORİSİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ BÖLÜM TANITIMI Buraya kadar Evrim Teorisi ile ilgili bilimsel, felsefi ve teolojik tartışmaların tarihsel arka planını, bu teorinin ortaya konma sürecini ve ileri sürdüğü iddialarını göstermeye çalıştım. Bu bölümde...

Tanrı İnancı Dinler ve Evrim Teorisi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TANRI İNANCI, DİNLER VE EVRİM TEORİSİ BÖLÜM TANITIMI Bu kitap boyunca kullanılan ‘dinler’ ifadesiyle, özellikle tektanrılı (monoteist) üç dini (Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet) kastediyorum. Bu bölümde, önce, dinlerin tüm sistemlerinin üzerine kurulduğu...

Tasarım Delili

BEŞİNCİ BÖLÜM TASARIM DELİLİ BÖLÜM TANITIMI Tasarım delili (teleolojik delil) ile varlıklardaki düzen ve gayesellik gibi unsurlardan yola çıkılarak bu varlıkların Tasarımcısının varlığına ve bu Tasarımcının kudreti, bilgisi, hâkimiyeti gibi sıfatlarına ulaşılır. Kısacası, tektanrılı...

Kaynakça

KAYNAKÇA Alpher, Ralph A., Robert Herman, Genesis of The Big Bang, Oxford University Press, New York (2000). Alter, Stephen G., Darwinism and The Linguistic Image, The John Hopkins University Press, Baltimore (1999). Anfinsen, Christian...